22.11.2004

Ympäristöteknologian yhteistyöseminaari Oulussa 2.12.

NorTech Oulu järjestää Oulussa, hotelli-ravintola Lasaretissa, 2.12. seminaarin otsikolla "Ympäristöteknologiaa yhteistyössä". Seminaarissa esitellään Ecotest Oulu
-verkosto, joka mahdollistaa kesäkuussa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisen tuotetestauksen. Sopimuksessa ovat mukana Oulun kaupunki, Eco Forum, teollisuuslaitokset sekä Oulun yliopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Seminaarissa myös keskustellaan yhteistoiminnasta ympäristöteknologian tuotekehityksessä ja testauksessa. Ohjelmassa on sekä testaus- ja asiantuntijapalveluita tarvitsevan yrityksen että niitä tarjoavien tahojen puheenvuorot. Puolen päivän mittaisen seminaarin päättää paneelikeskustelu, jonka aiheena on yhteistyöverkoston voimistaminen.

Lisätietoja Pirkko-Liina Elomaa p. 0400-292 511
Ilmoittautuminen 24.11.2004 mennessä: anne.rautiainen-holm@oulu.fi , puh.  040-506 1623

16.11.2004

Jätevesiselvitys ja sen laadinta tammikuussa 2005

Koulutus maaseutuyrittäjille jätevesiselvitysten laadintaan järjestetään 12.-13.1.2005 Virpiniemen liikuntaopistolla Haukiputaalla. Lisätiedot: Markku Ilonen, p. 040 594 6469 ja Yrittävä maaseutu - Ouluseutu -hankkeen sivuilta.

13.10.2004

Jätevesiselvitys ja sen laadinta

NorTech Oulu ja Ouluseutu yrityspalvelut järjestävät alueen maaseutuyrittäjille koulutusta jätevesiselvitysten laadintaan. Uusi kurssi pidetään joulu-tammikuussa. Lisätiedot: Markku Ilonen, p. 040 594 6469 ja Yrittävä maaseutu - Ouluseutu -hankkeen sivuilta.

22.9.2004

Barents Waste Management Workshop Oulussa 17.-19.11.2004

NorTech Oulu järjestää Barentsin alueen jätehuoltoalan workshopin Oulussa 17.-19.11. Workshopin tavoitteena on jakaa tietoa ja lisätä yhteistyötä jätehuoltoalan ruotsalaisten, norjalaisten, suomalaisten ja venäläisten toimijoiden välillä. Ensimmäinen päivä koostuu yritysvierailuista jätealan yrityksiin Oulun seudulla. Toinen päivä on seminaaripäivä, jonka aikana kuullaan lainsäädännöstä sekä tarvittavista investoinneista ja teknologioista maittain Barentsin alueella. Päivän aikana järjestetään myös yritysten posterinäyttely. Kolmantena päivänä on mahdollisuus yritystapaamisiin.

Lisätietoa: Marguerite Guibert, puh. 040 586 1444.

22.9.2004

Kolmas rakennusalan koulutustapahtuma Oulussa 28.-30.9.2004

NorTech Oulu järjestää rakennusalan kehittämishankkeen puitteissa perinteisen syystapahtuman, johon kutsutaan edustajia Luoteis-Venäjältä. Ohjelmaan kuuluu luennot Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoille aiheesta Korjausrakentaminen ja Vesihuoltotekniikka, yritysvierailuja sekä yritysten välisiä neuvotteluja. Lisätiedot: Roman Gokkoev

20.9.2004

Eco Forum -osasto Ympäristö 2004 -messuilla

NorTech Oulu oli mukana näytteilleasettajana Eco Forum -yhteisosastolla Ympäristö 2004 -ammattitapahtumassa Helsingissä 15.-17.9. Oululaisten ympäristöalan osaajien esiintyminen yhdessä yhteisen otsikon alla kuvasti erinomaisesti oululaista monitahoista yhteistyötä. Mukana Eco Forum -osastolla oli ympäristöalan yrityksiä Oulun seudulta, Oulun yliopisto, Ouluseutu yrityspalvelut (Kasvusopimus 2006) sekä Eco Forum. Iloksemme huomasimme yhteisosastomme herättävän positiivista huomiota messuväen keskuudessa. "Ne oululaiset ovat taas pystyttäneet yhteisosaston!" Olimmehan mukana jo kolmatta kertaa, eli koko messuhistorian ajan. Lisätietoa: Pirjo Koskiniemi, puh 040 592 5375.

10.9.2004

NorTech Ympäristö 2004 -ammattitapahtumassa 15.-17.9.2004

NorTech Oulu esittäytyy Oulun yliopiston kanssa Ympäristö 2004 -ammattitapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa 15.-17.9. Osastomme sijaitsee Eco Forumin yhteisosastolla 4d39.

9.9.2004

Ympäristöyrittäjyyskoulutusta

NorTech Oulu ja Ouluseutu Yrityspalvelut järjestävät Liminka-Lumijoki-Tyrnävä -alueen maaseutuyrittäjille koulutusta jätevesiselvitysten laadintaan. Koulutus sisältää teoriaosuuden, jossa perehdytään eri järjestelmiin, lainsäädäntöön sekä kuntien vaatimuksiin ja ohjeisiin. Pääpaino on itse jätevesiselvityksellä, joka laaditaan maastotöiden perusteella. Koulutus pidetään 6.-7.10. Limingan kunnantalolla. Lisätiedot: Markku Ilonen p. 040 594 6469 ja Yrittävä maaseutu – Ouluseutu -hankkeen sivuilta:
http://www.oulu.ouka.fi/ouluseutu/yrityspalvelut/yrittavamaaseutu

17.8.2004

Kiinteän jätteen käsittelyn markkinat Puolassa ja Baltiassa -seminaari

Finpro järjestää ke 25.8.2004 Oulussa Kiinteän jätteen käsittelyn markkinat Puolassa ja Baltiassa -seminaarin. Tilaisuus alkaa klo 13.30 Ecoparkissa. Seminaari on tarkoitettu erityisesti kiinteän jätteen käsittelyyn erikoistuneille yrityksille, joilla on kilpailukykyinen tuote, ja jotka ovat jo käynnistäneet kansainvälisen toiminnan ja/tai haluavat nyt kehittää sitä. Seminaarin jälkeen yritysklinikassa on mahdollista keskustella oman yrityksen liiketoiminnan kehittämisestä kohdemaissa.

12.8.2004

Projekti-insinööri valittu

NorTech Oulun avoinna olleeseen projekti-insinöörin määräaikaiseen virkasuhteeseen on valittu oululainen Laura Kanninen. Hän aloittaa tehtävässä 16.8. Kiitämme kaikkia hakijoita mielenkiinnosta yksikköämme ja tehtäviämme kohtaan.

 

9.8.2004

Ympäristöalan koulutus- ja tutkimusyhteistyön kehittäminen

NorTech Oulu ja Oulun seudun osaamiskeskuksen Eco Forum kehittävät yhdessä ympäristöalan tutkimus- ja koulutusyhteistyötä. Tavoitteena kolmivuotisessa hankkeessa on saada sekä ympäristöalan tutkimus että koulutus vastaamaan paremmin yritysmaailman tarpeisiin. Myös tutkimus- ja koulutuspuoli hyötyvät lisääntyvästä elinkeinoelämäyhteistyöstä. Lisätiedot: Pirjo Koskiniemi pirjo.koskiniemi(at)oulu.fi tai puh. 040 592 5375.

13.5.2004

Suomalais-venäläinen ympäristöteknologian workshop Oulussa

Workshopin tavoitteena on tarjota mahdollisuus suomalaisille ja venäläisille yrityksille aloittaa uusi yritysten välinen yhteistyö ympäristöteknologian alalla. Työseminaarin teemana ovat vesi-, ilma- sekä jätehuolto- ja kierrätysteknologiat. Lisätiedot: Risto Hiljanen

13.4.2004

Oululaiselle jätehuollon osaamiselle markkinat Arkangelista

Oulun kaupungin ympäristövirasto on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on avata oululaisille yrityksille mahdollisuus päästä Luoteis-Venäjän jätehuoltomarkkinoille. Tässä ArcWaste -hankkeessa kartoitetaan potentiaalisia kehittämiskohteita sekä tarvittavia keräysteknologia-, logistiikka- ja käsittelyteknologiainvestointeja ensisijaisesti Arkangelin kaupungin alueelta. Yhteistyössä ovat mukana Oulun seudun yritykset ja Arkangelin kaupunki. Hankkeen toteutuksesta vastaa NorTech Oulu yhdessä HFT Network Oy:n, Oulun jätehuollon, Ecofoster Oy:n, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen veden kanssa. Lisätiedot: Risto Hiljanen

22.3.2004

Ouluseutu Mediaan ja Ympäristöklusteri yhteisosastolla Pietarissa

Pietarissa pidettiin 16.-18.3. kuudes pohjoisten alueiden energia- ja ympäristöfoorumi, johon kuului energia- ja ympäristöteknologian näyttely ja BASREC-konferenssi. Oulusta näyttelyyn osallistui mm. Ouluseutu yrityspalvelut yhteistyössä NorTech Oulun kanssa.

12.3.2004

Ympäristöinsinöörien koulutusta kehitetään Murmanskissa suomalaisvoimin

Oulun yliopisto ja Murmanskin teknillinen yliopisto käynnistävät kolmivuotisen hankkeen, jossa kehitetään uutta ympäristöinsinöörien koulutusta Murmanskin alueella. Tavoitteena on vakiinnuttaa ympäristöinsinöörien koulutusohjelma ja lisätä edellytyksiä kansainväliselle yhteistyölle, sekä luoda opintosisältö, joka antaa opiskelijoille valmiudet harjoittaa ammattiaan menestyksekkäästi. Hankkeen toteutuksesta vastaa NorTech Oulu. Lisätiedot: Risto Hiljanen

6.2.2004

Oulun Katutuotanto panostaa keskustan ilman laatuun
Ilman laatu Oulun keskustassa paranee, kun Oulun Katutuotanto asentaa 15:een keskustassa toimivaan ajoneuvoonsa ja koneeseensa Finnkat -pakokaasunpuhdistimet. Puhdistimia asennetaan keskimääräistä vanhempiin kuorma-autoihin, tiehöyliin ja ajettaviin ruohonleikkureihin.

Nyt alkavassa, vuoden kestävässä hankkeessa puhdistimien toimintaa ja kestävyyttä seurataan ja mitataan säännöllisin kenttätestein EU-standardien ja virallisten ohjeiden mukaan. Testauksessa käytetään apuna Oulun seudun ammattikorkeakoulun pakokaasulaboratorion mittalaitteistoja ja henkilöstöä.

Testaushanke on osa Oulun yliopiston NorTech Oulu -yksikön ja pohjoispohjalaisten ympäristöyritysten Kalmari-projektia, jossa etsitään testaus- ja esittelyalustoja ympäristöteknologiatuotteille. Kalmari-hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ja mukana olevat yritykset.

Lisätietoja:
Johtaja Matti Matinheikki, Oulun Katutuotanto,
p. 08 - 5584 2254, 044 703 2254
Toimitusjohtaja Martti Kauhanen, FinnKatalyt Oy,
p. 08 - 571 5520, 0400 545 624
Kalmari-projekti: projektipäällikkö Pirkko-Liina Elomaa, NorTech Oulu

p. 0400 292 511