In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

OILSPILL-hankkeen partnerit tapasivat Ivalossa

Kolarctic ENPI CBC -ohjelmasta rahoitettavan "Enhancement of Oil Spill Response System through Establishing Oil Database" -hankkeen (KO437) ensimmäinen vuosi on jo takana. Tämä kansainvälinen tutkimushanke, jonka koordinaattorina toimii State Regional Centre of Standardization, Metrology and Testing in Murmansk Region (MCSM) on edennyt aimo harppauksin eteenpäin. Hankkeen tavoitteena on parantaa öljyntorjnnan valmiuksia arktisilla vesillä, ja hankepartnerit kokoontuivatkin kesäkuussa Ivaloon ensimmäisten tulosten kera. Myös tulevan vuoden toimenpiteet olivat esillä tilaisuudessa.

Arktiset merialueet ovat haastavia öljyntorjunnan kannalta, koska jää ja kylmyys tuovat omat vaikeutensa tähän. Näihin tekijöihin on perehdytty hankkeen ensimmäisen toteutusvuoden aikana. Koska Itämeren pohjoisosat saavat joka talvi paksun jääpeitteen, Suomessa on varauduttu öljyntorjuntaan myös talviolosuhteissa. Nortech Oulu on laati yhteistyössä SYKE:n kanssa raportin, jossa esitellään suomalaista osaamista tällä saralla. Osallistujat saivat pidettyjen esitysten tietää, miten esimerkiksi viranomaisyhteistyö on Suomessa järejstetty ja millaista kalustoa heillä on käytettävissään. Heli Haapasari esittelee Suomen öljyntorjuntavalmiutta
Heli Haapasaari SYKE:stä kertoi kuulijoille, miten Suomen viranomaiset ovat varustatuneet öljytyrmien varalta

 

MCSM esitteli tilaisuudessa myös alustavia tuloksia kylmälaborarotorioissa teetetyistä öljynäytteiden analyyseistä. Näiden tutkimusten tarkoitus oli selvittää, kuinka eri öljytyypit reagoivat eri lämpötiloissa. Näytteitä oli käsitelty keinotekoisesti siten, että näytteet vastasivat öljypäästöä, joka oli ollut meressä tunnin, päivän ja kahdesta viiteen päivään. Tutkimuksissa selvitettiiin myös öljynäytteiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, mutta joistakin näytteistä tutkittiin myös niiden emulgoimisominaisuuksia. Eri merivesipitoisia öljynäytteitä testattiin laboratorioissa kahdessa eri lämpötilassa, +5 ja +13 Сelsiusasteessa, ja näin selviettiin myös näytteiden viskositeettiä. Kaikki saadut tulokset on analysoitu ja näytteet on jaettu alustavasti kuuteen ryhmään öljykäyttäytymismallin mukaisesti. Lopulliset mallit tullaan laatimaan sen jälkeen, kun näytteitä on testattu öljynhajoitusaineiden kanssa, mikä tullaaan tekemään hankkeen toisen vuoden aikana.

Kokouksessa todettiin, että hanke on edennyt hyvin, minkä paikalla olleet rahoittajan edustajatkin vahvistivat. Tähän mennessä on tuotettu jo paljon uutta tietoa, joka omalta osaltaan on omiaan parantamaan eri toimijoiden valmiutta ja varsinaista öljyntorjuntaa arktisilla vesillä. Laboratoriokokeita tullaan jatkamaan, ja tarkoituksena on laajentaa MCSM:n laboratorioita siten, että näytteitä voitaisiin tutkia kylmemmissäkin lämpötiloissa. Tarkoituksena on myös järjestää kevään 2014 aikana öljyntorjuntaharjoitus.

OILSPILL-partnerit yhteiskuvassa
Hankepartnerit kokoontuivat yhteiskuvaan Ivalojoen varrelle

 

 

 

Projektin pääsivulleTakaisin

 
   

Kolarctic ENPI CBC