In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

Kiinteistönpidon erikoistumisohjelma (20 ov)

KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖKUVAUS

1. Kiinteistöjohtaminen ja elinkaaritalous (3,5 ov), 10-12/2001

Koulutusjakson tavoitteena on syventää osallistujien tietämystä organisaation toiminnan henkisestä puolesta, löytää keinoja yhteishengen kohottamiseen ja ristiriitojen ennalta ehkäisemiseen ja antaa eväitä oman toiminnan suunnitteluun. Lisäksi koulutusjaksolla käsitellään tiivistetysti operatiivisen kiinteistöliiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä (tilinpäätösanalyysi, taseanalyysi, taloudellista kuntoa mittaavat tunnusluvut). Kolmantena pääkohtana käsitellään brandin rakentamista ja elinkaariajattelu kiinteistönpitäjän näkökulmasta.

Opintojakso koostuu kolmesta 2 päivän jaksota seuraavasti.

Luentojakso 1. 6.-7.11.2001

Miten varmistan organisaation henkisen hyvinvoinnin ?
 • yhteishengen luominen
 • apaattinen alakulo vai taistellen tähtiin
 • muutosjohtaminen
 • pelin strategia ja taktiikka
Kouluttajat:
Tkl Kauko Tulla, VTT, Tkl Martti Hekkanen, VTT


Luentojakso 2. 27-28.11 2001

Kiinteistöliiketoiminnan taloudellinen analyysi
 • yrityksen tuloslaskelma ja tase
 • mytologia suomenkielellä
 • tilinpäätös ja taseanalyysi kiinteistöyrityksessä
 • taloudelliset tunnusluvut ja mittarit
 • esimerkkitapauksia
Kouluttajat:
DI Paula Pietila, VTT, Tkl Martti Hekkanen, VTT


Luentojakso 3. 11.-12.12.2001

Brandin rakentaminen ja elinkaariajattelu kiinteistönpidossa.
 • BRANDI - eliksiiriä ylläpitäjälle
 • elinkaariajattelu kiinteistöliiketoiminnassa
 • kiinteistön ympäristövaikutusprofiili määrittäminen
Kouluttajat:
Tkl Kari Nissinen, VTT ja Tkl Martti Hekkanen, VTT


2. Asiakassuhde ja markkinointi (2 ov), 15.-16.2.2002

Jakson tavoitteena on käydä syvällisemmin läpi asiakassuhdemarkkinoinnin problematiikkaa, kuluttajakäyttäytymistä ja sen tutkimista, brandin rakentamista ja brandimarkkinointia.

3. Talotekniikka (3,5 ov), 3-5/2002

Koulutusjakson tavoitteena on syventää osallistujien tietämystä siitä, mitkä ovat kiinteistöjen talotekniikkaan liittyvät keskeiset ongelmakohdat tällä hetkellä ja mitä uudis- tai korjausrakennushankkeiden projektinjohdossa talotekniikassa tulee ottaa huomioon.
 • taloteknisten järjestelmien suunnittelun johtaminen ja vastaanottotarkastukset
 • sähkötekniikan määräaikaistarkastukset ja sähköjärjestelmien modernisointi
 • kiinteistöautomaatioratkaisut
 • IC-teknologian vaikutus kiinteistöliiketoimintaan
4. Kiinteistöpalvelujen ulkoistaminen (2,5 ov), 9-11/2002

Koulutusjakson tavoitteena on kertoa osallistujille , mitä kiinteistöpalvelujen ulkoistaminen merkitsee käytännössä ja mitkä ovat ulkoistamisella saavutettavat edut ja mahdollisesti aiheutuvat haitat. Kurssin sisältösuunnitelma on:
 • mitä ulkoistaminen tarkoittaa
 • ulkoistamisen hyödyt ja haitat
 • ulkoistusprosessin vaikutusten arviointi
 • palvelukuvausten laatiminen
 • palvelusopimukset
5. KV- jakso (1 ov), 9-11/2002

Kansainvälinen osio sisältää tutustumismatkan CIB W70 - työryhmän seminaariin, joka pidetään syksyllä 2001 Glasgow:ssa Skotlannissa. Seminaarin lisäksi matkalla tutustutaan paikallisiin kiinteistöalan organisaatioihin ja yrityksiin.

Tarkempi tieto seminaarin ajankohdasta ja ohjelmasta ilmoitetaan myöhemmin.

6. Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmät (2 ov), 1/2003

Jakson tavoitteena on perehdyttää osallistujat laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmiin sekä niiden integroimiseen kattavaksi integroiduksi johtamisjärjestelmäksi. Lisäksi jaksolla perehdytään riskienhallintaan

7. Lopputyöt (5 ov), 8/2002-2/2003

8. Päätösjakso (0,5 ov), 3/2003

Lopputöiden esittelyt 2 päivää

 • Takaisin
 •