In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

Ajankohtaista

16.11.2015
NorTech Oulusta tulee 1.1.2016 lähtien Energia- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä

Yliopiston uuden organisaatiouudistuksen mukaisesti NorTech Oulun toiminta Thule Instituutin alaisuudessa tulee päätökseensä vuoden 2015 lopussa. NorTech Oulun nimi siirtyy historiaan, mutta toimintaa jatkuu Energia- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän nimissä, teknillisen tiedekunnan alaisuudessa. Tällä organisatoorisella muutoksella ei ole vaikutusta tutkimukseemme sekä kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön ja hanketoimintaan, joka jatkuu siis uuden organisaation nimellä. Jatkossa tulemme vahvistamme koulutustoimintaamme sekä osallistumaan myös tiedekunnassa annettavaan tutkijakoulutukseen.

Energia- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä on yksi Teknillisen tiedekunnan kolmestatoista tutkimusryhmästä, jotka korvaavat aiemmin käytössä olleen laitosrakenteen, mihin siirrytään koko yliopistossa. Energia- ja ympäristötekniikan uudet kotisivut julkaistaan myöhemmin.

1.9.2015
Uusi NPA-rahoitteinen energiahanke käynnistynyt

RECENT-hanke (Renewable community empowerment in Northern territories), jonka koordinaattorina toimii International Resources and Recycling Institute Skotlannista, on käynnistynyt syyskuun alussa. Hankkeen tarkoituksena on tukea uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden käyttöönottoa syrjäisillä ja harvaanasuttuilla alueilla. Hankkeen partneriverkosto yltää aina Irlannista Pohjois-Irlannnin, Skotlannin ja Ruotsin kautta Suomeen. Oulun yliopisto on yksi hankkeen kuudesta partnerista. Hanke rahoitettaan Pohjoinen Perfiferia ja Arktinen 2015 - 2020 -ohjelmasta. Projektin kotisivut löytyvät täältä.

17.6.2015
Suomen Akatemialta suurrahoitus energiajärjestelmien tutkimukseen

NorTech Oulun koordinoima "Älykkäät energiaverkot 2050: Tieto- ja energiavirtojen mallinta ja simulointi sekä käyttäjäreaktioiden vaikutus vähähiilisyyteen" -hanke on saanut merkittävän rahoituksen Suomen Akatemialta. Nelivuotisessa hankkeessa on mukana myös Arkkitehtuurin tiedekunta ja Teknillinen tiedekunta. Oulun kauppakorkeakoulun ja SYKE:n aihetta sivuavalle konsortiohankkeelle myönnettiin myös rahoitusta Suomen Akatemialta.

Tiedoite aiheeseen liittyen yliopiston kotivuilta

9.5.2014
Ilmoittautuminen WARES-hankkeen konferenssiin on avattu

NorTech Oulu järjestää 4. kesäkuuta EU:n Pohjoinen Periferia (NPP) -ohjelmasta rahoitettavan WARES-hankkeen konferenssin. Tilaisuudessa perehdytään vesilaitosten hyödyntämättömään potentiaaliin uusiutuvan energian tuotannossa. Esityksiä kuullaan koko ohjelma-alueelta Brittein saarilta ja Pohjoismaista. Tilaisuus järjestetään konferenssikeskus Lasaretissa. Ilmoittautumisia otetaan vastaan sähköpostitse 30.5. mennessä osoitteessa nortech@oulu.fi. Lisätietoa seminaarista alla:

Kutsu WARES-konferenssiin

25.4.2014
Koulutusta pk-yrityksille energiatehokkuudesta, Oulu 13.5.

NorTech Oulu järjestää Karelia ENPI CBC -ohjelmasta rahoitettavan "Improving competitiveness of SMES through energy efficiency" -hankkeen puitteissa 13.5. koulutustilaisuuden. Koulutus on suunnattu pk-yrityksille, jotka suunnittelevat energiatehokkuuden parantamista yrityksissään. Tarkempi ohjelma on alla:

Energiatehokkuuskoulutusta pk-yrityksille (pdf)

3.7.2013
OILSPILL-hankkeen partnerit tapasivat Ivalossa

Kesäkuussa 2012 käynnistynyt Kolarctic ENPI CBC -ohjelmasta rahoitettava "Enhancement of Oil Spill Response System through Establishing Oil Database" -hanke on edennyt menestyksekkäästi. Hankepartnerit kokoontuivat kesäkuussa Ivaloon esittelemään tuloksiaan ja pohtimaan tulevia toimenpiteitä. Lisää tietoa alta:

OILPILL-hanketapaaminen Ivalossa

23.5.2013
Green Ways -seminaarissa perehdyttiin liikenneasioihin

Tiistaina 14.5. pidetty Green Ways -liikenneseminaaria sai osakseen runsaasti huomiota. Jos tämä tilaisuus jäi kokematta, mutta esillä olleet teemat kiinnostavat, voit voit tutustua verkossa oleviin seminaariesityksiin. Lisätietoa seminaarista löytyy myös oheisen linkin takaa.

The Green Ways seminar was held in Oulu - cycling the cities greener

13.5.2013
Green Ways -seminaari seurattavissa myös livenä netissä

Tiistaina 14.5. pidettävää Green Ways -liikenneseminaaria voi seurata myös etäyhteyden avulla. Seminaari on herättänyt paljon mielenkiintoa niin Oulussa, kansallisesti ja myös ulkomaita myöten, mutta kaikki halukkaat eivät kuitenkaan välttämättä pääse paikan päälle seuraamaan tialisuutta. Tämän vuoksi seminaariin on mahdollista osallistua myös Adoben Connectpro -videoneuvotteluohjelmaa käyttäen. Live stream seminaarista lähetetään osoitteessa http://connectpro.oulu.fi/vimma4. Ohjelma vaatii toimiakseen riittävän voimakkaan internetyhteyden ja flash player -ohjelman. Lisätietoa Connectpron käytöstä löytyy täältä.

24.4.2013
Ilmoittautuminen Greensettle-hankkeen Oulussa 14.5. pidettävään seminaariin on avautunut

NorTech Oulu järjestää 14.5. Oulussa Greensettle-hankkeen Green Ways -seminaarin, jossa aiheena on kuinka yhdistää liikenneasiat ja pyrkimykset ympäristöystävällisempien vihreiden kaupunkien rakentamiseksi. Tätä aihetta tarkasteellan joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kannalta, joita käsitellään päivänmittaisessa seminaarissa monista eri lähtökohdista. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ilmoittautumisia toivotaan 10.5. mennessä sähköpostitse osoitteeseen nortech@oulu.fi. Lisätietoa niin seminaarista ja varsinainen seminaariohjelma löytyvät alla olevien linkkien takaa. Lisätietoa Greensettle hankkeesta on saatavilta hankkeen kotisivuilta

Green Ways -seminaarin ohjelma

Ilmoitus Green Ways -seminaarista

 

3.9.2012
Greensettle-hanke edennyt jo puoleen väliin

Maaliskuussa 2011 käynnistyneen Green Cities and Settlements - sustainable development in border areas -hanke on edennyt ripeästi toisena toteutusvuotenaan. Sari Piipon diplomityö, "Municipal solid waste management (MSWM) in sparsly populated Northern areas: Developing an MSWM strategy for the city of Kostomuksha, Russian Federation, hyväksyttiin kesäkuussa teknillisen tiedekunnan kokouksessa. Tämä Greensettle-hankkeen puittessa laadittu toinen diplomityö on julkaistu myös hankkeen kotisivulla, missä voi perehtyä myös muihin tämän diplomityön pohjalta on laadittuihin muihin raportteihin. Hankkeessa on perehdytty myös energialan muutoksiin ja nämä raportit ovat puolestaan saatavilla hankkeen Energy Efficiency -sivuilta. Näissä selvityksissä käsitellään energiatehokkuuteen liittyviä seikkoja monista eri näkökulmista.

Greensettle -hankkeen kotisivut 

30.5.2012
Greesettle-hankkeen ensimmäinen seminaari pidettiin Joensuussa

Toukokuinen Joensuu toimi isäntänä Greensettle-hankkeen puitteissa järjestetylle Kaupunkikuvat-seminaarille. Pieni sadekaan ei haitannut, kun osallistujat tutustuivat informatiivisien seminaaripäivän päätteeksi Joensuun kaupunkisuunnitteluun ja keskustaan jalkaisin.

Kaupunkuvat-seminaari järjestettiin Joensuussa
    

16.4.2012
Greesettle-hankkeen ensimmäinen seminaari lähestyy

Toukokuun 11. päivänä järjestetään Joensuussa ensimmäinen Greensettle-hankkeen seminaari. Kokopäivän mittaisen tilaisuuden aiheena on kaupunkikuvat, cityscapes. Lisätietoa tästä tilaisuudesta on oheisen linkin takaa.

Cityscapes-seminaari Joensuussa 11.5.2012
    

3.1.2012
Rahoitusta älykkäiden sähköverkkojen tutkintaan

Oulun Energian johtokunta on myöntänyt Pohjoista Voimaa -ympäristötilistä rahoitusta NorTech Oulussa tehtävään älykkäitä sähköverkostoja koskevaan tutkimukseen. FT Antonio Calólle myönnettiin post doc -apuraha älykkäitä sähköverkkoja pohjoisessa tarkastelevan tutkimuksen tekemiseen. Myös Jean-Nicolas Louis sai apurahan samaa aihepiiriä käsittelevään diplomityötutkimusta varten. Lisätietoa hankkeesta alla olevan linkin takaa.

Älykkäät sähköverkot pohjoisessa
    

1.12.2011
Ekokuntien perusteet selvitetty Greesettle-hankkeen ensimmäisessä diplomityössä

Maaliskuussa 2011 käynnistyneen Green Cities and Settlements - sustainable development in border areas -hankkeen ensimmäinen diplomityö on valmistunut. Ioannis Chamilos selvitti joulukuussa teknisessä tiedekunnassa hyväksytyssä työssään ekokuntien ja -kaupunkien piirteitä ennen kaikkea materiaalitehokkuuden näkökulmasta. Chamiloksen diplomityö "Resource Efficiency in an Urban Context: Defining the Framework of Eco-Municipalities" on saatavissa sähköisesti projektin kotisivulta. Tämä tutkimus myös BEE-ohjelmassa opiskelleen Chamiloksen lopputyö.

Greensettle -hankkeen kotisivut
    

15.10.2011
Ensimmäinen BEE-maisteriohjelman opiskelija valmistunut - myös MicrE-hankkeen kolmas diplomityö saatettu päätökseen

MicrE-hankkeessa älykkäistä sähköverkoista diplomityönsä laatinut Antonio Caló on ensimmäinen Barents Environmental Engineering -maisteriohjelmasta valmistunut opiskelija. Ensimmäinen syksyllä 2009 aloittaneista opiskelijoista on saanut näin ollen urakkansa valmiiksi. Caló teki diplomityönsä MicrE-hankeessa ja osallistui myös syksyllä Venetsiassa järjestettyyn ensimmäiseen älykkäitä sähköverkkoja käsitelleeseen kansainväliseen konferenssiin.

Lisätietoa MicrE-hankkeen sivuilta

31.5.2011
MicrE-hankkeen toinen diplomityö valmistunut

MicrE-hankkeessa toteutettu toinen diplomityö on valmistunut. Johannes Ritamäen diplomityö, "Waste Material Mediated CO2 Capture and Storage" (Jätemateriaalit hiilidioksidin talteenotossa ja varastoinnissa), on hyväksytty Oulun yliopiston Prosessi- ja ympäristöteknologian laitoksella. Johannes tutki työssään öljyliuskeen soveltuvuutta hiilidioksidin sitomiseen ja suoritti työn kokeellisen osion Uumajan yliopistossa professori Jyri-Pekka Mikkosen alaisuudessa. Diplomityön sähköiseen versioon voi tutustua alla olevan linkin kautta. 

Linkki Johannes Ritamäen diplomityöhön
    

31.3.2011
Uudelle ENPI-hankkeelle myönnettiin rahoitus

NorTech Oulu on saanut rahoituksen ENPI Karelia CBC -ohjelmasta GREENSETTLE-hankkeelleen. Projektin tavoitteena on tukea ekokaupunkien ja asutusalueiden toteutusta raja-alueilla. Hankkeessa on mukana partnereita niin Suomesta kuin Venäjän Karjalastakin. Hanke on kolmivuotinen. Lisää projektista hankkeen omilta kotisivuilta:

Greensettle -hankkeen kotisivut
    

17.3.2011
MicrE-hankkeen seminaari järjestettiin Oulussa

NorTech Oulu yhdessä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa järjesti helmikuussa biokaasuseminaarin POHTO:ssa. Seminaari houkutteli paikalle kovista pakkasista huolimatta viitisenkymmentä biokaasutuksesta kiinnostunutta henkilöä.

Biokaasuseminaari Oulussa
    

7.2.2011
NorTech tutustumismatkalla Pohjois-Ruotsin Uumajassa

Oulun yliopiston MicrE:läiset vierailivat Perämeren vastarannalla Uumajassa tammikuun lopulla. Mikä olikaan matkan tarkoitus? Selvittää, miten MicrE-hankkeessa työskentelevä diplomityöntekijämme pärjäsi länsinaapurissa... Lisätietoa matkasta oheisen linkin takaa:

NorTech vierailulla Uumajassa
    

4.1.2011
Sustainable Energy Systems 2010 -konferenssi Joensuussa

Marraskuun viimeisellä viikolla järjestettiin Joensuussa EU:n Northern Periphery -ohjelman (NPP) toimesta Sustainable Energy Systems Seminar, joka kokosi yhteen ohjelmasta rahoitettavat energia-alan hankkeet. Mukna oli myös monia muita energia-alalla toimivia henkilöitä ja organisaatioita koko NPP:n toiminta-alueelta aina Itä-Suomesta Grönlantiin. Samassa yhteydessä järjestettiin myös MicrE-hankkeen projektiryhmäkokus. Lisätietoa konferenssista oheisen linkin takaa.

Sustainable Energy Systems 2010
    

16.11.2010
Tutustumismatka Ruotsin biokaasulaitoksiin

Oulun seudun ammattikorkeakoulu yhdessä MTT:n Sotkamon tutkimusaseman kanssa järjesti marraskuussa viikon mittaisen tutustumismatkan Suomen ja Ruotisn biokaasulaitoksiin. Mukana oli myös NorTech Oulun väkeä. Lisätietoa ohessa...

Biokaasumatka Ruotsiin 
    

13.10.2010
Northern Energy Forum Oulussa 5.10.-6.10.2010

Lokakuun alussa järjestetty Northern Energy Forum kokosi yli satapäisen joukon pohjoisen energia-alan asiantuntijoita Ouluun. Kaksipäiväisen tilaisuuden aiheena oli nimenomaan uusiutuva energia, niin tuotekehityksen, energiamarkkinoiden kuin tutkimuksen näkökulmasta. Myös NorTech Oulu oli paikalla.

Pohjoisen uusiutuvan energian haasteet tarkastelussa

3.6.2010
SkyPro konferenssi

NorTech Oulu järjestää yhdessä SkyPro Oulun kanssa konferenssin, jossa esitellään Oulun yliopiston ilma-alan tutkimusta. Konferenssi on maksuton sekä esittäjille että äkiinnostuneille.

Lisätietoja SkyPro-konferenssin sivulta 
    

29.3.2010
MicrE-hankkeen ensimmäinen diplomityö valmistunut

MicrE-hankkeessa toteutettu ensimmäinen diplomityö on valmistunut. Anu Kauriinojan diplomityö, "Small-scale biomass to energy solutions for Northern Periphery Area", on hyväksytty Oulun yliopiston Prosessi- ja ympäristöteknologian laitoksella. Diplomityön sähköiseen versioon voi tutustua alla olevan linkin kautta. 

Linkki Anu Kauriinojan diplomityöhön
 

4.3.2010
MicrE-hankkeen ensimmäinen vuosi takana

Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulun koordinoiman MicrE-hankkeen ensimmäinen vuosi on saatu päätökseen. NorTech Oulu on ollut aktiivisesti mukana kartoittamassa ja tutkimassa haja-asutettujen alueiden energiaratkaisuja. Lisätietoja hankkeen toteutuksesta:

MicrE-hanke edennyt "energisesti"
 

11.12.2010
CEPEK-hanke saatettu päätökseen

Kaksivuotinen Euroopan Unionin TACIS-ohjelmasta rahoitettava CEPEK-hanke on päättynyt. Hanke saavutti tavoitteensa ja oli kaikin puolin erittäin onnistunut. Lisätietoa hankkeesta ja siinä toteutetuista toimenpiteistä oheisen linkin takaa:

CEPEK-hanke saavutti tavoitteensa
 

7.12.2009
Haku Barents Environmental Engineering -kv. maisteriohjelmaan auki

Barentsin alueen ympäristötekniikan maisteriohjelma on kaksivuotinen, 120 opintopisteen laajuinen ohjelma, johon sisältyy vaihto-opiskelujakso jossakin ohjelmaan osallistuvassa yliopistossa Norjassa, Ruotsissa tai Venäjällä. Opiskelijat valmistuvat diplomi-insinööreiksi Oulun ylipistosta, jonka lisäksi tutkintotodistukseen liitetään vaihtoylipiston lisädiplomi sekä Barents Cross Border University -todistus.

Ohjelmasta valmistuneet siirtyvät työelämään ympäristötekniikan asiantuntijoina erikoisalanaan Barentsin alueen ympäristöolosuhteet ja ympäristöasioiden kansainvälinen konteksti. Valmistuneet voivat työskennellä mm. liike-elämän eri sektoreilla, paikallis- ja aluehallinnossa sekä tutkimuslaitosten ympäristöasioiden asiantuntijoina niin alueellisissa kuin kansainvälisissä tehtävissä.

Ohjelma on auki hakijoille, joilla on soveltuva alempi teknillistieteellinen yliopistotutkinto tai tasoltaan sitä vastaavat, tekniikan opintoihin soveltuvat opinnot. Lisäksi hakijalta edellytetään hyvä englanninkielen taitoa akateemisiin käyttötarkoituksiin sekä jonkin matemaattisten tieteiden oppiaineen perusopintoja (esim. matematiikka, fysiikka, kemia) suoritettuna arvosanalla hyvä tai erinomainen.

Haku ohjelmaan on auki 1.12.2009 - 1.2.2010 osoitteessa http://www.degree.oulu.fi

Lisätietoa ohjelman kotisivuilta http://bee.oulu.fi
 

-          16.6.2009
EnePro-konferenssi onnistui yli odotusten

Kesäkuun kolmantena päivänä pidetty EnePro -hankkeen lopputilaisuus onnistui yli odotusten. Tietotalo 2:n käytävät ja luentosali IT116 täyttyivät Oulun yliopiston energia-alan asiantuntijoista ja muista aiheesta kiinnostuneista kuulijoista. Lisätietoa konferenssista alla olevan linkin takaa.

Energia-alan konferenssi toi Oulun yliopiston tutkijat ja yritykset yhteen


3.6.2009
EnePro-konferenssi

NorTech Oulu järjestää konferenssin, jossa esitellään Oulun yliopiston energia-alan tutkimusta. Konferenssi on maksuton sekä esittäjille että esityksestä kiinnostuneille.

Lisätietoja EnePro-konferenssin sivulta
 

4.5.2009
CEPEK-projektin toinen vaihe päässyt käyntiin

Huhtikuussa käynnistyi CEPEK-hankkeessa uuden työntekijäryhmän koulutus, jonka opetuksesta vastaavat suomalaiset ja venäläiset opettajat. Tarkempaa tietoa tästä toisesta koulutusjaksosta oheiselta kotisivulta.

Toisen koulutusohjelman toteutus
 

30.4.2009
PeTeKe-projektin seminaari Petroskoissa

PeTeKe-hankkeen seminaari järjestettiin Petroskoissa 21.4. Lisätietoa seminaarista ja oheismateriaalia löytyy alla olevan linkin takaa.

Seminaariohjelma
 

15.4.2009
PeTeKe-projektin venäläiset hankepartnerit koulutusmatkalla Oulussa

Petroskoin valtion yliopiston tutkijat olivat maaliskuun lopulla nelipäiväisellä tutustumis- ja koulutusmatkalla Oulussa. Päivien aikana perehdyttiin kattavasti niin Suomen siemenperunakeskus Oy:n kuin MTT Ruukin toimintaan. Lisätietoa ohjelmasta ohessa.

Vierailuohjelma
 

6.4.2009
CEPEK-projektin ensimmäinen vaihe päätymässä

Toukokuussa 2008 alkanut CEPEK-hankkeen ensimmäinen vaihe on loppusilausta vaille valmis. Tehtaiden työntekijöiden ja venäläisten yliopisto-opettajien täydennyskoulutus saatiin yhtä opetusmoduulia lukuun ottamatta päätökseen. Lisätietoa koulutusohjelman toteutuksesta ohessa.

Ensimmäisen koulutusohjelman toteutus
 

30.3.-3.4.2009
Waste minimization and resources use optimization

NorTech Oulu järjesti Energiatekniikan tutkijakoululle yhteistyössä Oulun yliopiston Lämpö- ja diffuusiotekniikan laboratorion kanssa jatko-opiskelijoille tarkoitetun kurssin, aiheena jätteiden määrän vähentäminen, sekä luonnonvarojen kestävä käyttö.

Kurssin ohjelma
 

30.1.2009
Moment network seminaari

Moment verkosto esitti toimintaansa Oulun yliopistossa NorTech Oulun järjestämässä seminaarissa. Moment verkosto on tarkoitus on edistää pohjoismaisten tekniikan alan naisten yhteistyötä. Moment verkoston johtaja Ranghild J. Rensaa ja NorTech Oulun johtaja Eva Pongrácz ovat sopineet yhteistyön jatkamisesta.

Seminaarin posteri
 

13.11.2008
Oulun yliopisto COPENMIND-messuilla

NorTech Oulun käynnistymässä oleva Ympäristöteknologian kehittämisohjelma oli näyttävästi esillä, kun Oulun yliopisto osallistui syyskuussa järjestettyyn ympäristöteknologian COPENMIND -tapahtumaan Kööpenhaminassa. Yliopisto esitteli messuilla osaamistaan mm. materiaalitehokkuuteen, vesi- ja ympäristötekniikkaan sekä kestävään energiatuotantoon ja ilmapäästöjen hallintaan liittyvissä kysymyksissä otsakkeella ”Clear ideas from the North”. NorTech Oulusta messuille osallistuivat johtaja Eva Pongrácz ja projektitutkija Jenni Ylä-Mella.

Kuvia ja lisätietoa tapahtumasta on osoitteessa http://thule.oulu.fi/suomi/nyt/COPENMIND.html
 

11.11.2008
CEPEK-hanke päässyt todenteolla käyntiin

Vuoden vaihteessa alkanut CEPEK-hanke on kevään ja syksyn aikana edennyt suurin harppauksin eteenpäin. Täydennyskoulutusohjelma, joka koottiin yrityskumppaneiden kanssa toteutetun selvityksen perusteella, käynnistyi toukokuussa pilottivaiheella. Kostamuksessa toimivat länsimaiset yritykset kaipaavat nimenomaan tuotannon johtamiseen ja suunnitteluun sekä toimintakulttuuriin ja työyhteisöön liittyvää tietoa. Pyrkimyksenä on täydentää venäläisten opettajien tietotaitoa näillä saroilla, jotta he voivat hankkeen jälkeen vastata täydennyskoulutusohjelman opetuksesta.

Toukokuussa, ennen lokakuussa alkanutta venäläisten opettajien täydennyskoulutusta, järjestettiin Kostamuksessa yleinen taloustieteen kurssi, joka oli suunnattu OOO AEK:n ja OOO Elektrokosin keskijohdon tehtävissä toimiville henkilöille. Tämän kurssin, jonka toteutuksesta vastasi Petroskoin valtionyliopiston Kostamuksen filiaali, pyrkimyksenä oli tarjota perustiedot taloustieteestä osallistuville yritysten edustajille. Näin haluttiin varmistaa se, että he pystyisivät seuraamaan myös tuotannon johtoa ja työkulttuuria käsitteleviä luentoja, joissa opettajina toimivat Oulun yliopiston ja POHTO Oy:n kouluttajat. Vaikka päätarkoitus olikin lisätä venäläisten opettajien tietämystä edellä esillä olevista asioista, oli tärkeä tuoda koulutus jo nyt lähelle lopullista kohderyhmää, yrityksiä ja niiden työntekijöitä. Tämän jälkeen suomalaiset ja venäläiset opettajat voivat toteuttaa saman 20 päivän pituisen koulutusjakson toisille työnjohtajille, ja projektin päätyttyä Kostamuksen filiaali voi tarjota opetusta omin voimin siitä kiinnostuneille yrityksille.
 

10.11.2008
PeTeKe-hankkeen toinen kesä takana

Satoi tai paistoi, jatkuivat PeTeKe-hankkeen kenttäkokeet Karjalan tasavallassa myös kesällä 2008 edellisvuoden tapaan. Koekenttä istutettiin jälleen toukokuussa, tosin tällä kertaa edellisvuoden satoperunoita käyttäen. Koekentällä suoritettiin lukuisia erilaisia havaintoja kasvukauden aikana ja sato nostettiin syyskuussa. Vaikka säät koettelivat viljelijöitä Suomessa, olivat olosuhteet suotuisat koetilallamme Petroskoin lähellä. Oheiseen tiedostoon on kerätty kuvia ja alustavia tietoja kenttäkokeen toteutuksesta. Tarkemmat tulokset valmistuvat myöhemmin talven kuluessa.

Kesän 2008 kenttäkoe
 

1.9.2008
PeTeKe-hanke esillä kansainvälisessä perunatutkimuksen konferenssissa

Heinäkuussa järjestettiin Romanian Brasovissa 17. Euroopan perunatutkimusjärjestön konferenssi, jossa myös PeTeKe-hanke oli esillä. MTT Ruukin vanhempi tutkija Elina Virtanen ja tutkija Lea Hiltunen esittelivät hanketta ja siinä tähän mennessä saavutettuja tuloksia tässä Euroopan perunatutkimuksen asiantuntijat keränneessä tapahtumassa. Ohessa tilaisuutta varten laadittu posteri.

Konferenssiposteri
 

9.4.2008
BERMAP-hankkeen seminaari - Miten voi Venäjä-yhteistyö?

BERMAP-hankkeen seminaari "Miten voi Venäjä-yhteistyö?" järjestetään  keskiviikkona 16. huhtikuuta. Tilaisuudessa esitellään BERMAP-hankkeen tuloksia, mutta keskustellaan yleisemmin myös koulutuksen, tutkimuksen ja yrityssektorin Luoteis-Venäjälle suuntautuvasta yhteistyöstä. Mukaan on kutsuttu myös useita toimijoita, jotka kertovat omia kokemuksiaan ja näkemyksiään venäläisten organisaatioiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tilaisuus järjestetään Oulun yliopistolla salissa KE1021 kello 9.00 alkaen. Seminaarin ohjelma löytyy alta, kuten myös tarkempaa tietoa BERMAP-hankkeesta.

Seminaarin ohjelma

Niko Hännisen seminaariesitys

Esko Juuson seminaariesitys

Elina Virtasen seminaariesitys

Lisätietoa BERMAP-hankkeesta
 

15.3.2008
PeTeKe-hankkeen venäläiset hankepartnerit tutustuivat Oulun seudun perunasektoriin helmikuussa

Petroskoin valtion yliopiston tutkijat ja projektissa mukana olevat maanviljelijät vierailivat Oulussa 11.2.-13.2. Ohjelmaan kuului tutustumiskäynti MTT Ruukin tutkimusasemalla, jossa perehdyttiin aseman tutkimustoimintaan ja ennen kaikkea laboratoriossa tehtävään perunatutkimukseen. Ohjelmaan sisältyi myös käynti Suomen siemenperunakeskuksella Tyrnävällä, perehtyminen perunan talvivarastointiin tyrnäväläisellä maatilalla ja vierailu EVIRA:n Limingan toimipaikalla.
 

1.2.2008
NorTech Oulu muutti Oulun yliopiston kampukselle - uusia yhteystietoja

Vuonna 2004 NorTech Oulu siirtyi osaksi Thule-instituuttia, joka koordinoi Oulun yliopiston Pohjoisuus- ja ympäristöpainoalaan liittyvää tutkimusta ja koulutusta. Tammikuun lopusta lähtien NorTech on toiminut myös fyysisesti lähellä Thulea, sillä Teknologiakylä vaihtui Oulun yliopiston kampukseen, Tietotalo 2:een, jonne myös Thule siirtyi vuoden vaihteessa. NorTech Oulun toimitilat sijaitsevat siis Oulun yliopiston kampukselta, Tietotalo 2:ssa. Käyntiosoite on Rakentajantie 3,  postiosoite on sen sijaan edelleen sama. Myös faksinumero muuttui muuton yhteydessä (uusi numero 08 - 553 3564), puhelinnumeroihin muutto ei sen sijaan tuonut muutoksia.
 

15.1.2008
Uusi CEPEK-hanke käynnistyi vuoden vaihteessa

Vuoden vaihteessa käynnistyi uusi, 2-vuotinen Tacis-hanke, jossa tavoitteena on kehittää täydennyskoulutusohjelma Kostamukseen länsimaisia yrityksiä varten. NorTech Oulu toimii hakijana ja pääkoordinaattorina tässä  CEPEK-hankkeessa (Development of Continued Education Programme for EU Enterprises in Kostamuksha), jossa ovat mukana myös Petroskoin valtion yliopiston Kostamuksen filiaali, POHTO ja PKC Oy:n Kostamuksessa toimivat tytäryhtiöt OOO AEK ja OOO Elektrokos.  Lisätietoja hankkeesta on luvassa myöhemmin.

 

 

Arkisto