In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

CEPEK-hankkeen toinen koulutusjakso alkanut


CEPEK-hankkeen ensimmäinen koulutusohjelma ei ehtinyt vielä päätökseenkään, kun katseet täytyi kohdistaa jo tulevaisuuteen. Koulutuksessa mukana olleilta opiskelijoilta kerättiin palautetta, jonka mukaan opettajat päivittivät omia luentosuunnitelmiaan. Tarkoituksena oli, että sama ohjelma toteutettaisiin ensimmäisen koulutuskerran jälkeen uudestaan entistä ehompana, aikaisemmat kokemukset huomioiden. Toiselle ryhmälle annettava koulutusjakso tulisi olemaan pääpiirteissään identtinen ensimmäisen ryhmän ohjelman kanssa, keskeisin ero olisi se, että tällä kertaa koulutuksesta vastaisivat entistä enemmän myös venäläiset opettajat. Myös koulutuksen sisältöjä hieman tarkennettiin, mutta aiheiden väliset painotukset jätettiin ennalleen.

OOO AEK:n ja OOO Elektrokosin tehtailta valittiin 16 henkeä uuteen koulutusjaksoon, joka käynnistyi 6. ja 7. huhtikuuta. Tuolloin Petroskoin valtion yliopiston opettajat luennoivat taloustieteiden perusteet -kurssin, joka toimi johdatuksena koko opetusohjelmaan. Jo seuraavalla viikolla oli vuorossa ensimmäinen suomalaisluento, kun Jukka Koivukoski POHTO:sta luennoi tuotannonsuunnittelun perusteista. Opiskelijat olivat tyytyväisiä tähän ensimmäiseen suomalaisluentoon, moni sanoi käyttävänsä uusia, oppimiansa tietoja jokapäiväisessä työssään. Näitä tietoja opiskelijat pääsivät soveltamaan käytäntöön myös huhtikuun viimeisellä viikolla, jolloin he olivat opintomatkalla POHTO:ssa.

Kuten ensimmäinen koulutusryhmä omalla POHTO:n vierailullaan viime marraskuussa, niin myös tämä toinen opiskelijaryhmä sai tehtäväkseen oman yrityksen johtamisen. Kaksipäiväisen koulutussession aikana opiskelijat joutuivat harjoittelemaan tuotannon suunnittelua ja toteutusta POHTO:n koulutustehtaalla kuvitteellisen Green Power Oy:n työntekijöinä. POHTO:n koulutusympäristö, joka muodostuu oikeasta tuotantolaitoksesta ja niihin linkitetyistä tietokoneohjelmista, simuloi tarkasti oikeaa yritysympäristöä.  
Toimitusjohtaja jakaa alaisilleen tehtävät - kuka vastaa mistäkin osastosta?
Harjoituksessa POHTO:n kouluttajat olivat yrityksen ulkopuolisia toimijoita, ostajia, myyjiä ja pankkeja ym., kun taas opiskelijat vastasivat yrityksestä. Koulutuksen aikana ajettiin kolme tunnin kestävää simulaatiota, joista jokainen vastasi yhtä yrityksen toimintavuotta. Tämän jälkeen laskettiin yhtiön tilikauden tulos - oliko yritys toiminut tappiollisesti vai oliko saatu voittoa? Tuloksen selvittyä pohdittiin sitä, mitkä tekijät olivat vaikuttaneet siihen, ja tehtiin suunnitelmat virheiden korjaamiseksi ja tuloksen parantamiseksi. Tämän jälkeen aloitettiin uusi vuosi, jonka päätyttyä katsottiin, olivatko suunnitellut korjausliikkeet tuoneet toivotun tuloksen.    
Tuotantolinjan robotti - kyetäänkö tuotannon maksimikapasiteetti käyttämään hyväksi?  
   
Työntekijät työtehtäviensä ääressä - myynnit, suunnittelu, tuotanto   Työntekijät jännittävät yrityksen tulosta - menikö vuosi hyvin, tuleeko bonuksia? 

Harjoitus oli erittäin suosittu koulutettavien keskuudessa. Tuotantoyrityksen kaikkien osakokonaisuuksien toisiinsa liittyminen ja pienten osakokonaisuuksien vaikutukset kävivät harjoituksessa hyvin esiin. Tämän POHTO:n koulutuksen jälkeen palataan taas takaisin luokkahuoneisiin, toisten harjoitusten ja aihepiirien pariin. Koulutus jatkuu 12. ja 13. toukokuuta jälleen Kostamuksessa, jolloin on vuorossa Tuotannon johtaminen ja suunnittelu osion kolmas koulutuskerta.

Projektin pääsivulleTakaisin