In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

Energia-alan konferenssi toi Oulun yliopiston tutkijat ja yritykset yhteen


NorTech Oulun toteuttama ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntarahasta rahoitettava EnePro -projekti sai ansaitsemansa päätöstilaisuuden aurinkoisena kesäpäivänä. Kesäkuun kolmantena päivänä yli 120 henkeä kokoontui Linnanmaalle kuuntelemaan esityksiä Oulun yliopiston laaja-alaisesta energiatutkimuksesta. Päivän kestänyt konferenssi koostui suullisista esityksistä, posterinäyttelystä sekä paneelikeskustelusta, jossa pohdittiin Oulun yliopiston roolia alueen energiastrategian toteuttamisessa. Myös yritysten ja tutkijoiden välistä verkottumista pyrittiin edesauttamaan konferenssin yhteyteen järjestetyn Matchmaking -tapahtuman kautta.

Konferenssissa esiteltiin yliopiston energia-alan tutkimusta kolmen eri teemaan kautta. Teemat olivat 'Uusiutuvat energianlähteet ja energiantuotanto', 'Energiantuotannon ympäristövaikutukset' sekä 'Energiatehokkaat tuotteet ja tuotanto'.

Konferenssi oli jaettu kolmeen temaattiseen sessioon, joista jokaisen parituntisen session käynnisti kutakin teemaa  käsittelevä keynote-esitys. Keynote-puhujina toimivat professorit Ulla Lassi, Riitta Keiski ja Kauko Leiviskä, jotka alustivat  "nuorempia" tieteentekijöitä. Kunkin keynote-puhujan jälkeen aihepiirin parissa työskentelevät tutkijat ja tutkimusryhmät kertoivat tarkemmin tutkimuksistaan ja niiden tuloksista. Aiheiden kirjo oli laaja ja herätti paljon keskustelua. Kaikkiaan päivän kuluessa pidettiin kymmenen eri tutkimusryhmän esitystä.
Tietotalo 2:n luentosaliin IT 116 oli kokoontunut suuri joukko Oulun yliopiston energiatutkimuksesta kiinnostuneita henkilöitä.


Konferenssipäivän ajaksi Tietotalo 2:n aulatiloihin oli järjestetty posterinäyttely, jossa oli esillä lähes 30 posteria. Suullisten ja posteriesitysten laajennetut abstraktit on koottu konferenssijulkaisuksi, joka julkaistiin konferenssin yhteydessä ja jaettiin myös kaikille konferenssiin osallistuville.
 

Konferenssin virallinen osuus päättyi paneelikeskusteluun, jossa pohdittiin Oulun yliopiston roolia Pohjois-Pohjanmaan energiastrategian toteutuksessa useista eri näkökulmista. Puhetta paneelissa johti Jukka Hiltunen Prosessi- ja ympäristötekniikan osastolta. Panelisteina olivat Ismo Karhu Pohjois-Pohjanmaan Liitosta, Eija-Riitta Hämäläinen Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto -hankkeesta, Markku Pyykkönen Vapo Oy:stä, Markus Latvala Bionova Engineeringistä, Matti Pihko Stora Enso Oyj:stä sekä Timo P. Karjalainen Oulun yliopiston Thule-instituutista. Panelistit kiittivät Oulun yliopistoa laaja-alaisesta tutkimuksesta energia-alalla, mutta heittivät myös uusia haasteita yliopistolle.
Markus Latvala vastaa paneelin puheenjohtaja Jukka Hiltusen esittämään kysymykseen muiden jäsenten odottaessa vastausvuoroaan.
Myös yleisö osallistui aktiivisesti paneelikeskusteluun, vaikka päivä oli ollut
pitkä ja uutta tietoa oli tullut runsaasti.


Tutkijoiden ja yritysten verkottumista varten oli järjestetty myös erityinen Matchmaking -alue, missä
oli esillä energia-alaan liittyviä toimijoita kuten Pohjois-Pohjanmaan Energiatoimisto, Cleantech Oulu, Cewic, SkyPro ja Citec Oy.

Päivä osoitti hyvin sen, että energia-alan tutkimusta tehdään Oulun yliopistolla monissa eri tiedekunnissa, laitoksilla ja laboratorioissa. Konferenssin tärkeimpänä antina pidettiinkin sitä, että ensimmäistä kertaa kaikki yliopiston energiatutkimusta tekevät tahot oli tuotu yhteen. Yliopiston sisäinen verkottuminen koettiin tärkeäksi ja konferenssia kiitettiin vuolaasti tämän toteutumisesta.   

Verkottumista tämäkin. Konferenssin osallistujat jakavat ajatuksiaan
sessioiden välisellä kahvitauolla.
Posterinäyttely herätti suurta mielenkiintoa osallistujien keskuudessa.

Projektin pääsivulleTakaisin