In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

Energia-alan opetuksen ja tutkimuksen profilointi Oulun yliopistossa (EnePro)

Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia päivitettiin vuonna 2007. Uudessa energiastrategiassa painotetaan toimialan kehittymistä osaamisen ja jalostusasteen kautta. Strategian mukaan toimialan teknologisen kehittämisen tukeminen on keskeinen keino saavuttaa energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet. Päämäärinä strategiassa on mainittu myös alan opetuksen vahvistaminen yliopistokoulutuksessa sekä yhteistyön tehostaminen muiden tutkimuslaitosten kanssa. Energiastrategian yhtenä visiona on luoda Pohjois-Pohjanmaalle vahva energia-alan innovaatio- ja investointiympäristö, mikä mahdollistaisi energiasektorin kohoamisen maakunnan menestystekijäksi.

EnePro-hankkeen tavoitteena on tukea energiastrategian toteutumista 1) kehittämällä energia-alan koulutuksen yhteistyötä sekä 2) syventämällä tutkimus- ja kehitys-toimintaa yliopiston, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän välillä.

Tehtävään 1 sisältyy energia-alan koulutukseen liittyvän yhteistyön kehittäminen tiiviimmäksi ja monipuolisemmaksi olemassa olevien yhteistyöyliopistojen kanssa sekä uusien potentiaalisten, erityisesti kansainvälisten, yhteistyötahojen kartoitus sekä mahdollisesta koulutusyhteistyöstä sopiminen.

Tehtävässä 2 kartoitetaan Oulun yliopistossa olevat energia-alan tutkimus- ja yhteistyöverkostot ja laaditaan ohjelma osaamisen ja yhteistyön kehittämiseksi. Tavoitteena on muodostaa energia-aiheinen tutkimusohjelma ja nostaa energia-alan tutkimusaktiviteettiä. Käytännössä Energia ja ilma -alueesta on muodostunut 1.1.2009 alkaneen Ympäristöteknologian kehittämisohjelman yksi osa-alue.

Rahoitus:

  • Pohjois-Pohjanmaan liitto
  • Oulun Energia
  • Turveruukki Oy
  • Vapo Oy
  • Pohjolan Voima
  • MZymes Oy
     

Kesto:
3/2008 - 7/2009

 


Yhteyshenkilöt:

Eva Pongrácz                                                               EnePro-konferenssi
Jenni Ylä-Mella                                                                     3.6.2009
 

Takaisin