In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

BERMAP - Suomalaisten korkeakoulujen ja yritysten rajapinta Luoteis-Venäjälle


Hanke luo edellytyksiä liiketoiminnan, tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseksi ja laajentamiseksi pohjoissuomalaisten ja luoteisvenäläisten korkeakoulujen ja yritysten välillä. Hanke lisää erityisesti käytännön yhteistyötä Oulun yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun, Murmanskin ja Arkangelin valtion teknillisten yliopistojen sekä Petroskoin valtion yliopiston välillä.

Hanke koostuu kolmesta kokonaisuudesta: koulutus, tutkimus ja liiketoiminta.

Koulutus- ja tutkimusyhteistyö

  • yhteisten koulutus- ja tutkimusteemojen selvittäminen
  • koulutus- ja tutkimusyhteistyösopimusten solmiminen

Liiketoimintayhteistyö

  • ympäristöteknologian markkina-analyysin tekeminen Luoteis-Venäjällä
  • osaamisen ja teknologiansiirto-workshopien järjestäminen Barentsin alueen yrityksille

Alueen korkeakouluille tehdään vuoteen 2010 ulottuva yhteinen suunnitelma koulutus- ja tutkimusyhteistyön kehittämiseksi, jonka korkeakoulut panevat täytäntöön. Projektissa luodaan malli Barentsin alueen ympäristöalan yritysten yhteistyölle, joka toimii esimerkkinä myös muille toimialoille.


Yhteistyökumppanit:

Hankkeen rahoittajat:

Oulun lääninhallituksen sivistysosasto

EAKR

Ympäristöministeriö

 

Kesto:

 

4/2005 - 12/2007


Hankkeen toteuttamiseen liittyviä dokumentteja:

Business Workshop Petroskoissa lokakuussa 2005

ASTU:n ja MSTU:n asiantuntijoiden vierailu Ouluun lokakuussa 2006

Business Workshop Arkangelissa toukokuussa 2007

Business Workshop Petroskoissa lokakuussa 2007

Business Workshop Murmanskissa marraskuussa 2007

Korkeakoulujen yhteinen Action Plan

 Takaisin