In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

Petroskoilaiset peruna-asiantuntijat Oulussa 25.-28. maaliskuuta

Petroskoin valtion yliopiston tutkijat Evgeny Tihonov, Larisa Kuznetsova, Alexander Konovalov ja Ljubov Moskulenko sekä maanviljelijä Andrey Sosunkevits vierailivat maaliskuussa Oulussa. Neljä päivää kestäneen vierailun täyttivät tutustumiskäynnit, luennot ja keskustelut, mutta myös  käytännön harjoituksia ja tutkimuksia kuului ohjelmaan. Keskiviikon aiheena olivat viime kasvukauden tulokset koekentältä, erityisesti kasvitaudit ja lannoitusnäkökohdat. Lannoitusasioilla jatkettiin myös torstaiaamuna, jolloin tutustuttiin tietokonepohjaiseen viljelysuunnitteluun. Tämän jälkeen ryhdyttiin sanoista tekoihin, siirryttiin kokoustiloista laboratorioihin.  
     Vieraat ja suomalaiset kouluttajat Oulun
     yliopistolla
Vieraat jakaantuivat kahteen osaan, joista toiset  jatkoivat MTT Ruukin tutkimusasemalle, jossa he saivat perehtyä tarkemmin siihen, miten koekentältä Suomeen toimitettuja perunanäytteitä oli tutkittu. Muun muassa syksyn satoperunoista oli kasvatettu taimia tutkimusaseman kasvihuoneessa. Näistä taimista oli tehty virusanalyysejä. Myös vieraille annettiin mahdollisuus tutustua käytettyyn Elisa-menetelmään ja toteuttaa itse tämän virustestauksen kaikki vaiheet. Näin he saivat myös itse selvittää, olivatko koekentältä nostetut perunat virussaastuneita.
Andrey Sosunkevits ja Evgeny Tihonov
ottavat lehtinäytteitä analyysejä varten
Tiina Väyrysen valvoessa näytteenottoa.
Lilja Bujalo tulkkaa.
Evgeny Tihonov pipetoi puristettua lehtinestettä muotteihin ennen koneellisesti tapahtuvaa ravistusta. Ljubov Moskulenko ja Andrey Sosunkevits seuraavat vieressä. Yllä on Suomen Siemenperunakeskuksen puhdistamat venäläisten lajikkeiden koeputkikasvustot.

Tutkijat perehtyivät MTT:n tutkimusasemalla uusiin virusmäärittelymenetelmiin ja pääsivät myös itse tekemään niitä. Sama tavoite oli asetettu myös toiselle ryhmälle. Suomen siemenperunakeskus Oy tuotti venäläisistä lajikkeista puhdistettuja, tautivapaita koeputkitaimia, jotka toimitetaan toukokuussa Petroskoihin. Tästä materiaalista muodostetaan siemenpankki Petroskoin valtion yliopiston yhteyteen, mutta tätä ennen haluttiin opastaa ja neuvoa petroskoilaisia siemenpankkiin liittyvissä asioissa. Tämän vuoksi toinen ryhmä perehtyi siemenpankkitoimintaan Suomen Siemenperunakeskuksella Tyrnävällä. Täällä tutkijat saivat itse toteuttaa siemenperunapankin ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä suomalaisten asiantuntijoiden opastuksella. Näin pyrittiin varmistamaan se, että petroskoilaiset kykenevät itsenäisesti huolehtimaan siemenperunapankin toteutuksesta kotiyliopistossaan hankkeen päätyttyä.
                                                 


Kalevan uutinen petroskoilaisten vierailusta

Takaisin projektin pääsivulle

 

Arkisto