In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

Perunateknologian kehittäminen Karjalan tasavallassa (PeTeKe)

Perunateknologian kehittäminen Karjalan tasavallassa -hanke tuo yhteen perunasektorilla toimivia keskeisiä tahoja Pohjois-Pohjanmaalta, Pohjois-Karjalasta ja Karjalan tasavallasta. Suomen perunantutkimuksen huippua edustava MTT:n biotekniikka- ja elintarviketutkimusalan Ruukin yksikkö käynnisti vuoden 2007 alussa 2,5-vuotisen Interreg-Tacis -yhteishankkeen, jossa keskitytään Karjalan tasavallan perunasektoriin. Euroopan unioni on hankkeen tärkein rahoittajataho.

Tavoitteena on saada selkeämpi kuva Karjalan tasavallan perunatautitilanteesta ja etsiä ratkaisuja tautien piinaavan alan ongelmiin. Kenttäkokeissa tullaan testaamaan suomalaisia tautikestävämpiä perunalajikkeita, minkä lisäksi venäläisistä saastuneista lajikkeista muokataan tautivapaita perussiemeniä. Myös lannoitukseen liittyviin kysymyksiin kiinnitetään huomiota. Maanäytteistä tehtävien laboratorioanalyysien avulla laaditaan yleiset lannoitussuositukset, joiden mukaan lannoitus toteutetaan koetilalla. Koetilalla testataan rinta rinnan kemiallista ja orgaanista lannoitusta perunanviljelyssä, ja näin selvitetään käytännössä, miten eri lannoitustapa vaikuttaa perunan tuotantomääriin ja laatuun.

Yleisenä tavoitteena on tarjota uusia ratkaisumalleja Karjalan tasavallan perunantuotantoa vaivaaviin ongelmiin, ja lisätä suomalaisen mallin mukaista neuvontatoimintaa perunanviljelijöille. Hankkeen tulosten toivotaan tavoittavan mahdollisimman monet paikalliset viljelijät, jotka voivat yksinkertaisin, pienin askelin parantaa elinkeinonsa tuottavuutta. Hankkeen kokonaisvastuussa on MTT Ruukki, mutta hankekoordinaattorina toimii NorTech Oulu.

Yhteistyökumppanit:
MTT Ruukki
ProAgria Pohjois-Karjala
Suomen Siemenperunakeskus Oy
Petroskoin valtion yliopisto

 

Rahoitus:

  • Euregio Karelia Naapuruusohjelma
  • Euroopan Unionin TACIS-ohjelma

Kesto:
1/2007 - 6/2009

 

Hankkeessa tapahtunutta:

 

Perunaseminaari Petroskoissa huhtikuussa 2009 


Petroskoilaisten vierailu maaliskuussa 2009 

 

Kesän 2007 kenttäkokeen alustavia tuloksia

 


Yhteyshenkilö:

Niko Hänninen

Takaisin