In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

MicrE-hanke edennyt "energisesti"


Tammikuussa 2009 käynnistynyt MicrE-hanke on edennyt syksyn 2009 aikana suurin harppauksin eteenpäin. Syyskuussa järjestettiin partneritapaaminen Oulussa, johon osallistuivat kaikki hankkeessa mukana olevat yhteistyökumppanit Brittein saarilta sekä lähempää Uumajasta ja Joensuusta. Keskustelujen aikana tarkennettiin projektin toteutussuunnitelmia, mutta vieraille tarjoutui myös mahdollisuus perehtyä tarkemmin Oulun yliopistossa tehtävään energiatutkimukseen.

Oulun yliopiston vastuulla tässä kolmivuotisessa hankkeessa on selvittää eri energiantuotantoteknologioiden sopivuus maaseutuoloissa toimiville pk-yrityksille. Tarkoituksena on löytää teknologioita, joita käyttäen maaseudun pk-yritykset voivat muuttaa omat jätevirtansa energiaksi. Hankkeen puitteissa on jo valmistunut mittava selvitys olemassa olevista energiantuotantoteknologioista, joiden sopivuus pohjoisen harvaanasutulla maaseudulla toimiville pk-yrityksille tullaan selvittämään kokeellisesti. Näitä eri teknologioita on testattu jo Oulun yliopiston prosessi- ja ympäristötekniikan laboratorioissa, ja kokeelliset tutkimukset jatkunevat vielä vuoden 2010 loppuun saakka.

MicrE-projektin sekä SMALLEST-projektin yhteinen hanketapaaminen järjestettiin tammikuussa 2010 Pohjois-Irlannin Limavadyssä. Tapaamisessa päätettiin näiden kahden hankkeen välisen yhteistyön laajentamisesta yhteisen teknologiatiimin myötä. Mukana olivat NorTech Oulun ja Oulun yliopiston puolesta Eva Pongrácz ja Auli Turkki.


Kokeiden mukaan selviää, mitkä teknologioista ovat mahdollisia toteuttaa pienessä mittakaavassa ja ovat myös taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. MicrE-hanke tulee levittämään tätä tietoutta Pohjoisen Periferia ohjelma-alueella toimivien maaseutuyritysten keskuuteen, jotka voivat näin ratkaista jäteongelmansa ja tuottaa itse ainakin osan tarvitsemastaan energiasta.
 


Projektin pääsivulleTakaisin