In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

Älykkäät energiaverkot pohjoisessa 

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida energiapalveluiden tulevaisuudennäkymiä ja selvittää miten älykkäistä energiaverkostoista voidaan muodostaa osa pohjoisen kestävää energiataloutta. Tavoitteena on myös analysoida sitä, millaisia muutoksia energiamarkkinoilla joudutaan toteuttamaan, jotta ne voivat vastata älykkäiden energiaverkostojen asettamiin vaatimuksiin.

Tutkimuksessa selvitetään myös miten ihmiset voivat toimillaan vaikuttaa energian tuotannon hiilijalanjäljen pienentämiseen tilanteessa, jossa he voivat tehdä valintoja sopivilla työkaluilla. Kysymykseen vastaaminen edellyttää erilaisten energiamallien luomista. Mallit kuvaavat pienverkkojen, älykkään taloautomaation, pienmittakaavaisen uusiutuvan energian tuotannon, energian varastoinnin ja
lämmönjakelun toimintaa. Mallit rakennetaan siten, että energian loppukäyttäjä on keskiössä päättämässä omasta energian käytöstään.

Luotavia skenaarioita, joissa asukastiheys ja asutustyypit vaihtelevat, tarkastellaan ”alhaalta ylöspäin”-lähestymistapaa käyttäen. Kaiken kaikkiaan, rinnakkaisten mikroverkkojen konseptia ja sen mahdollisuuksia ja riskejä tarkastellaan teknisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta sekä ympäristön kannalta. Tavoitteena on tunnistaa tekijät, jotka vaikuttavat älykkäiden energiajärjestelmien toteuttamiskelpoisuuteen, sekä tarjota kestäviä neuvoja sen kehittämiseksi.

 

SEN2050

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on kehittää älykkään talon malli, jolla tarkastellaan miten yksittäiset kotitaloudet voivat vaikuttaaa energiakäytöllään päästöjen vähentämisen ja energian huippukulutuspiikkien madaltamiseen.

Toisessa vaiheessa malli laajennetaan mikä tarkoittaa mittakaavan suurentamista ja laajemman verkoston luomista, jossa yksittäiskäyttäjien ja käyttäjäryhmien mikroverkostot ovat suoraan yhdistettyjä toisiinsa ja energiavirtoja monitoroidaan keskitetysti. Lukuisten uusien elementtien sisällyttäminen laajaan verkostoon johtaa siihen, että monia näkökohtia tulee ottaa huomioon. Mikroverkostot ovat erikokoisia ja koostuvat eri osista, sijaitsevat eri paikoissa, toimivat eri tavalla eri aikoina, jne. Näiden tekijöiden ja seurannaisvaikutusten huomioonottaminen on tärkeää verkostoa kehitettäessä.

Näiden eri mallien ja skenaarioiden tuottaman tiedon perusteeella voidaan laatia perusteellinen analyysi näiden muutosten aiheuttamista vaikutuksista energiamarkkinoiden rakenteelle ja luontoympäristölle. Erityisesti sähköverkon tarveprofiililin kohdistuneet tekniset ja taloudelliset seuraamukset tullaan huomioimaan. Myös näiden pienessä mittakaavassa toimivien energiankäyttäjä ja -kuluttajaverkostojen liittämistä pohjoismaihin sähkömarkkinoihin (NordPool Spot) tullaan tutkimaan ja selvittämään siitä aiheutuvia seurannaisvaikutuksia.

Hanke toteutetaan osana FT Antonio Calón post-doc -tutkimusta, sekä Jean-Nicolas Louisin väitöstutkimusta.

Partnerit:

  • Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Säätötekniikan tutkimusryhmä (Prof. Kauko Leiviskä, TkT Esko Juuso, TkT Mika Ruusunen)
  • Oulun yliopisto, Arkitehtuurin tieekunta (Prof. Helka-Liisa Hentilä, arkkitehti Leena Soudunsaari)
  • Oulu yliopisto, Taloustieteiden tieekuntal (Prof. Rauli Svento)
  • SYKE (Maria-Kopsakangas Savolainen)
Hankkeen rahoitus:
  • Pohjoista Voimaa Ympäristötili (1/2012-12/2012)
  • Thule-instituutin tutkimusohjelma (11/2012-8/2015)
  • Fortumin Säätiö (9/2015-8/2016)
  • Suomen Akatemia (9/2015-8/2019)

Kesto:

1/2012 - 8/2019

Hankkeeseen liittyvät julkaisut:

 

Yhteyshenkilöt:

TkT Antonio Caló, tutkijatohtori
DI Jean-Nicolas Louis
, tutkija

Takaisin