In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

Suomalaisen jätehuolto-osaamisen vienti Luoteis-Venäjälle (ArcWaste)

Tämän projektin toteuttamisaikana tehtiin Arkangelin alueen jätehuoltoa koskeva markkinaselvitys, jossa nimenomaan käsiteltiin kaupungin kaatopaikan ja jätehuollon logistiikkaa. Tutkimus osoitti, että kaupungin kaatopaikan sijainti ei vastaa nykyisiä vaatimuksia. Tämä maa-alue, joka on varattu jätteen loppusijoittamista varten, on pohjavesilähteiden yllä. Maan alla oleva pohjavesi ei ole vielä saastunut, mutta sen käytön vaikutus ihmisten terveyteen aiheuttaa huolta. Sen lisäksi kaatopaikka sijaitsee suolla, joka vaikeuttaa kaatopaikkavesien keräystä ja käsittelyä. Tämän lisäksi, koska suojarakenteita ei ole rakennettu etukäteen, kaatopaikkavedet vuotavat ympäristöön. Läheisimmältä asuinalueelta on matkaa kaatopaikalle 1,5 km, mikä Venäjän lakien mukaan on riittävä etäisyys. Mutta siitä huolimatta kaato-paikan kielteinen vaikutus asukkaiden hyvinvointiin on ilmeistä. Ilman huono laatu, uhanalaiset pohjavedet ja haittaeläimet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä ja mukavuutta. Myös huolestusta herättää se fakta, että jätepolton savu leviää kaupunkiin. Sen tähden ongelman ainoa ratkaisu on kaatopaikan sulkeminen ja teknisten suojalaitteistojen rakentaminen kaasu- ja vesipäästöjen ehkäisemiseksi. Nämä ovat tärkeimmät tehtävät: jätteiden puristaminen/supistaminen, suojalaitteiden, kaasu- ja vesijärjestelmien rakentaminen. Projektissa tehtiin myös kustannuslaskelmat näiden tarpeellisten muutosten toteuttamiseksi.

Vuoteen 2010 saakka ulottuva toimenpiteiden suunnitelma on laadittu, josta käy ilmi investointiprojektit. Suunnitelmaan kuuluu jätehuollon valvonnan ja monitoroinnin järjestäminen, paikallislainsäädännön parantaminen, puhdistamisen strategian ja jätteiden keräys ja -lajitteluohjelman kehittäminen, jätehuollon taloudellisen rakenteen muuttaminen ja keräyssysteemien logistiikan rekonstruointi.

Sen lisäksi on selvitetty erilaisia jätehuoltoa koskevia rahoituslähteitä Arkangelin alueella. Rahoitusapua suositeltiin haettavan Pohjoismaiselta ympäristörahoitus -yhtiöltä (NEFCO) ja TACIS-avustusohjelmilta.

Toimintasuunnitelmaan kuuluva jätteiden lajittelun pilottikoe toteutettiin Arkangelin Varavinon kaupunginosassa vuonna 2005 (20.10.05-15.12.05). Kokeen päämääränä oli lisätä kansalaisten tietoisuutta jätteiden erilliskeräyksestä ja uudelleenkäytöstä, selvittää heidän suhtautumistaan tähän ja seurata miten he suoriutuivat tästä tehtävästä. Jätelajitteluohjelman odotetaan tulevaisuudessa vähentävän kaatopaikalle toimitettavien jätteiden määrää ja siten pidentävän kaatopaikan elinikää.

Yhteistyökumppanit:
Oulun kaupunki, Head Consulting Oy, HFT Network Oy, Oulun Jätehuolto,
Ecofoster Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen vesi.


Projektin rahoitus:

  • EAKR

  • Yritykset

Kesto:
1.3.2004 - 31.12.2005

Takaisin