In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

Cleaner Production - Environmental Management: Barentsin alueen yhteisen koulutusohjelman esiselvitys


Suomessa on viime vuosina panostettu ympäristöalan teknologiavientiin Barentsin (Luoteis-Venäjän) alueelle. Teknologian vienti ei ole kuitenkaan yksin riittävä keino vastata kestävän kehityksen haasteisiin, vaan alueen toimijoiden ympäristöalan tietämystä ja osaamista tulee vastaavasti nostaa. Tämä edellyttää ympäristöalan koulutusyhteistyön kehittämistä. Suomen lähialueille tulee luoda elinkeinoelämän tukemiseen suunnattu ympäristöalan yhteinen koulutusjärjestelmä, jolla on läheinen yhteys alan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Hankkeessa tehdään esiselvitys liittyen Luoteis-Venäjälle kohdistettavaan Cleaner Production -koulutusjärjestelmään ja opetusstrategiaan. Hankkeessa selvitetään alan koulutukseen liittyvät tarpeet, opetustarjonta ja toimijat sekä laaditaan CP-koulutuksen toteutussuunnitelma.


Rahoitus:

Ympäristöministeriö

 

Kesto:
2-7/2005Takaisin