In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

Pohjoisen ulottuvuuden yliopistojen Environmental Platform -yhteistyöhanke

Projektin www-sivut: http://barenvir.project.luth.se

Barentsin euro-arktisella alueella ja erityisesti Luoteis-Venäjällä on runsaasti luonnonvaroja, mutta alueen ekosysteemi on haavoittuva. Tasapainon löytäminen tämän hetkisen tilanteen ja tulevaisuuden välille on mahdollista vain siten, että nykyiset ympäristöongelmat tiedostetaan ja samalla tuotetaan uutta tietoa ympäristön tilasta niille sijoittajille ja yhtiöille, jotka ovat kiinnostuneita Luoteis-Venäjän liiketoiminnasta.

Mikään taho tällä pohjoisella alueella ei voi yksin toteuttaa näin laajaa kehittämishanketta. Luulajan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Kuolan tutkimuskeskus sekä Arkangelin ja Murmanskin valtiolliset teknilliset yliopistot yhdessä vahvana yhteistyöverkostona ovat parhaillaan kehittämässä ympäristötieto-ohjelmaa, jolla autetaan Luoteis-Venäjän kestävää kehitystä ja sosio-ekonomisia ongelmia. Myös yrityksille, teollisuudelle, tuleville sijoittajille ja viranomaisille tarjotaan tietopalveluja.

Yhteistyökumppanit:
  • Ruotsi: Luulajan teknillinen yliopisto, Skandinavisk Ecotech AB, Enviro Data
  • Suomi: Oulun yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, PSV-Maa ja Vesi Oy sekä Projektikonsultit Infra Oy
  • Venäjä: Arkangelin valtiollinen teknillinen yliopisto, Murmanskin valtiollinen teknillinen yliopisto ja Kuolan tutkimuskeskus
Mukana olevat tahot:
  • Suomi: Aleksanteri-instituutti, Geologian tutkimuskeskus, Finnbarents
  • Venäjä: Apatiitin kansainvälinen tutkimuskeskus
Projektin rahoitus:
  • Interreg III A Kolarctic
  • Svenska institutet
  • yhteistyökumppanit
Kesto:
7/2002 - 3/2005

Takaisin