In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

Hajakuormituksen vesistövaikutusten pienentäminen kehittämällä mittausteknologiaa ja tiedonsiirtoa (HAMIKE)

Suomessa yhä suurempi osa vesistöön joutuvasta kuormituksesta tulee hajakuormituksena. Jotta kuormitus voidaan määrittää ja sen vähentämiseksi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, tulee virtaamasta ja vedenlaadusta olla mahdollisimman tarkka reaaliaikainen tieto.

Projektin tavoitteena on
  • löytää keinot mitata hajakuormitusta vaivattomammin, tarkemmin ja edullisemmin uuden tekniikan avulla
  • kartoittaa mittausketjun nykytilanne ja kehittää koko mittausketjua mittauspisteestä tiedon käsittelyyn saakka
  • vähentää hajakuormitusta mahdollistamalla tehokkaampi vesienkäsittely-yksiköiden toiminta
  • kehittää ympärivuotiseen kuormituksen mittaamiseen soveltuva mittausasema
Projektin aikana kehitetään ratkaisumalli, jossa yhdistetään virtaamanmittaustekniikka ja vedenlaadunseuranta, eli kehitetään ympärivuotinen kuormituksenmittausasema. Huomiota kiinnitetään myös siihen, miten saadaan mittauslaitteiden tieto välitettyä välittömästi ja luotettavasti eteenpäin ja miten tiedoista saadaan lukemis- ja hyödyntämiskelpoisia reaaliaikaisesti.

Projektin lopputuote on kuvaus toimivasta mittausketjusta ja mittausaseman demoversiot (2 kpl). Hankkeessa syntyy myös kokonaismalli, joka sisältää mittausratkaisun suunnittelun, mittapatojen rakentamisen ja asentamisen, mittauslaitteiden asentamisen ja ylläpidon, tiedonsiirron, tulosten käsittelemisen sekä raportoinnin.

Takaisin