In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

Lapin matkailukeskusten jätteiden kestävä hyödyntäminen 

Tämän tutkimusprojektin kohteena ovat Lapin lukuisat turistikeskukset, jotka houkuttelevat satojatuhansia matkailijoita vuosittain. Suuret vierasmäärät tuovat mukanaan myös yhä kasvavat jätevuoret. Tämä projekti esittää ratkaisuja näiden jätevirtojen kestävään hyödyntämiseen. Valittujen matkailukeskusten jätehuollon nykyisen tilan arviointi on kaiken lähtökohta, sekä tuotettujen jätemäärien ja niiden koostumuksen selvittäminen. Tämän pohjalta voidaan tutkia sitä, missä määrin nämä jätevirrat soveltuvat esimerkiksi energiantuotannon raaka-aineeksi. Tavoitteena on perehtyä myös käytettävissä oleviin teknologioihin, ja löytää niistä nimenomaan pohjoisiin olosuhteisiin ja pohjoisten jätevirtojen käsittelyyn sopivat menetelmät.

Pienikokoiset, hajautetut biojalostamot ovat vastaus kestävään jätteiden hyödyntämiseen ja energiantuotantoon matkailukeskuksissa. Jätteiden hyödyntäminen energian tuotannossa tarkoittaa sitä, että kustannuksia tuovista menoeristä tulee raaka-ainetta, joka lisää keskusten energiaomavaraisuutta ja vähentää energiakustannuksia. Hankkeessa selvitetään myös sitä, onko jätevesilietteen ja biojätteen yhteiskäsittelyn toteuttaminen mahdollista matkailukeskusten yhteydessä ja missä määrin myös tätä voidaan hyödyntää energian tuotannossa.   

Tarjolla olevia eri biojalostamomalleja tarkastellaan niin taloudellisin kuin teknillisin perustein ja pyritään löytämään sopivimmat mallit Lapin matkailukeskuksille. Hankkeessa tutkitaan myös mahdollisuuksia perustaa hajautettujen biojalostamoiden sähköverkkoja. Kausivaihtelut tuovat omat vaikeutensa biojalostamoiden toimintaan, sillä jätevirrat vaihtelevat suuresti eri vuoden aikoina. Tämä johtuu puolestaan siitä, että matkailijoiden vierailut ajoittuvat ennen kaikkea talvisesonkiin.

 

Rahoitus:

  • Maj ja Tor Nesslingin säätiö
     

Kesto:
6/2010 - 1/2014

 


Yhteyshenkilöt:

Eva Pongrácz, projektin johtaja                                                              
Arttu Juntunen, tutkija

Takaisin