In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

PK-yritysten kilpailukyvyn parantaminen energiatehokkuuden avulla

Pk-yritykset ovat merkittäviä taloudellisia toimijoita niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla: niiden työllistävä ja taloutta ylläpitävä vaikutus on suuri. Vaikka yksittäiset yritykset eivät olekaan samanlaisia energiasuurkuluttajia kuin suuryritysten tehtaat - eikä näin ollen niiden ympäristövaikutuksensa ole läheskään samaa luokkaa - ovat niiden yhteenlasketut energiankulutus ja muut ympäristövaikutukset todella suuria. Energiahintojen jatkaessa nousuaan ja nykyisten käytössä olevien energialähteiden vähentyessä onkin vain luonnollista, että yritysten tulisi parantaa energiatehokkuuttaan. Kyseessä eivät ole ainoastaan taloudelliset edut, vaan myös ympäristönäkökulmat tukevat tätä kehitystä.s, boosting energy efficiency makes business as well as environmental sense.

Energian säästö ja energiatehokkuus ovat keskeisesti esillä niin Suomessa kuin rajan takana Venäjän Karjalassakin, mihin ohjaavat eri säädökset ja ohjeistukset. Energiatehokkuuden ja paikallisten uusiutuvien energioiden avula yrityksille tarjoutuu mahdollisuus pienentää energiakulutusta ja myös ympäristövaikutuksia. Kaikilla yrityksillä ei ole kuitenkaan riittävästi tietoa ja asiantuntemusta siitä, kuinka uusiutuvan energian mahdollisuudet voitaisiin täysin hyödyntää.

Tämän KARELIA ENPI CBC -ohjelmasta rahoitettavan hankkeen tavoitteena on edesauttaa energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa ja siten tukea pk-yritysten killpailukykyä. Hankkeen konkreettiset tavoitteet ovat seuraavat:
- Energiansäästöä koskevan tietotaidon lisääminen
- Energiatehokkuuden lisääminen PK-yritysten kilpailukyvyn tukemiseksi
- Energiatehokkuusalan kehittäminen
- Energiatehokkuutta koskevien parhaiden käytäntöjen levittäminen, mukaan lukien energiamittaukset ja seuranta
- PK-yrityksille, asiantuntijoille ja opiskelijoille suunnattu koulutus

Työpaketit

TP 1: Suomalaisten ja venäläisten PK-yritysten kilpailukyvyn vertailu
POhjois-Pohjanmaalla ja Venäjällä toimivien yritysten kilpailukyvyn analysointi. Selvitys PK-yritysten energiankulutuksesta ja energiatehokkuuten vaikuttavista säädksistä, asetuksista ja standardeista. Kehityssuunnitelmat PK-yrityksille, kuinka hyödyntää energiatehokkuutta paremmin toiminnassaan

TP 2: Energia-auditoinnit
Muutamissa PK-yrityksissä toteutetaan energia-auditoinnit, joilla selvitetään yritysten nykyistä energiakulutusta ja kuinka sitä voidaan laskea

TP 3: Demonstraatiot
Pienen mittakavan demonstraatiohteen avulla on tarkoitus tutustuttaa yrityksiä energiatehokkuuden hyötyihin.

TP 4: Pk-yrityksille suunatut koulutukset ja konsultaatiot
Suomalaiset ja venäläiset asiantuntijat laativat opetusmaterialia, jota voidaan käyttää esim. etäopetuksessa. Aiheena ovat esim. tuotannon energiansäästöpotentiaalit, varastointi ja logistiikka sekä teknologiset mahdollisuudet.

TP 5: Avoin kilpailu yrityksille liittyen energiatehokkaisiin ratkaisuihin
Järjestetään kilpailu, jolla haetaan yrityksissä toteutettuja erilaisia, energiatehokkaita ratkaisuja

TP 6: Tiedotus ja parhaiden käytäntöjen levittäminen pk-yrityksiin
Energiatehokkuutta koskevan tiedon levittäminen pk-yrityksiin esimerkiksi järjestettävien seminaarien kautta

 

Projektijulkaisut

Lauri Mikkonen, Arttu Juntunen ja Eva Pongrácz (2014) Best Practices of Energy Efficiency in SMEs. www raportti. 37 s.

Lauri Mikkonen, Arttu Juntunen Eva Pongrácz ja Sergey Koshelev (2014) Передовой оплыт у лучсие практики б сфере енергоеффектибности для малого и спеднефо бизнеса (Energiatehokkuuden parhaat käytännöt pk-yrityksissä). Petrozavodsk VERSO. 149 s.

Jean-Nicolas Louis, Arttu Juntunen ja Elena Fedorova (2013) Comparative analysis on competitiveness. WP1 raportti. 31 s.

 

Projektin toteuttajat

Hankekoordinaattori:
The Karelian Regional Institute of Management, Economics and Law of Petrozavodsk State University (KRIMEL), Venäjä

Partnerit:
- Business Incubator of the Republic of Karelia, Venäjä
- Energy Efficiency Centre (KAEEC) - Non-profit NGO, Venäjä
- Oulun yliopisto, NorTech Oulu, Suomi
- Ammattikorkeakoulu CENTRIA, Suomi

Assosiaatit:
- Ministry of Economic Development of the Republic of Karelia, Venäjä
- The State Committee of the Republic of Karelia on Energy and Housing, Venäjä
- Oulun kauppakamari, Suomi
- KarelExpo - Exhibition Association Ltd, Venäjä

KRIMELincubator
 
KAEECCENTRIA

Rahoitus:

Karelia ENPI CBC -ohjelma

Kesto:
10/2012 - 10/2014

 

 

 


Yhteyshenkilö:

Oulun yliopisto: Eva Pongrácz 
KRIMEL: DEnis A. Pyzhikov (pyzhikov(at)krimel.karelia.ru)

Takaisin

Hanketta rahoittavat Euroopan unioni, Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta

JMA logo