In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

Vesihuoltoinsinöörien koulutus Murmanskin alueen tarpeisiin

Muurmanskin alueen vesihuollon koulutusohjelma on nelivuotinen hanke, jossa Oulun yliopisto antaa asiantuntemustaan sekä Murmanskin teknillisessä yliopistossa opiskelijoille annettavaan perusopetukseen että jo työelämässä toimivien ammattilaisten täydennyskoulutukseen. Oulun yliopistosta mukana ovat vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio professori Esko Lakson johdolla sekä projektia koordinoiva Oulun yliopiston NorTech Oulu -yksikkö (entinen Arktisen teknologian keskus). Hankkeessa Murmanskin teknillinen yliopisto vastaa opiskelijoiden yleis- ja aineopinnoista ja Oulun yliopiston professori Esko Lakso vastaa alkuvaiheessa syventävien opintojen opettamisesta sekä hän myös auttaa opinto-ohjelman laatimisessa ja vakiinnuttamisessa. Hankkeen päätyttyä vuoden 2003 jälkeen Murmanskin teknillinen yliopisto jatkaa koulutusohjelman toteuttamista omin voimin.

Yhteistyökumppanit:

Oulun yliopiston Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto, Murmanskin teknillinen yliopisto, Murmanskin aluehallinto, Opetusministeriö, Opetushallitus.

Projektin rahoitus:

  • Opetusministeriö / Opetushallitus
  • Murmanskin aluehallinto
  • Venäjän Federaatio
  • Yritykset ja yksityiset tahot Muurmanskissa
Kesto:
1/2000 - 12/2003

Takaisin