1 Thule

Etusivu

Fokusalueet:

In English

 

 

Yhteystiedot:
Oulun yliopisto
NorTech Oulu
PL 7300
90014 Oulun yliopisto
Puhelin (08) 553 7417
Faksi (08) 553 3564
nortech[at]oulu.fi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NorTech
Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa tehtävä energia-alan tutkimus keskittyy kolmeen eri teemaan:

 • Uusiutuvat energialähteet ja energian tuotanto

  Teema-alueeseen kuuluvat muun muassa hajautetut energiajärjestelmät (pienen kokoluokan sovellukset, pelletit), kestävät polttoaineet (vedyn tuotanto polttokennoille, liikenteen biopolttoaineet, biojalostamot, aurinkokennot), energiakasvit, bioenergiaketjut

 • Energian tuotannon ympäristövaikutukset

  Teemaan kuuluu mm. ihmisen ja ympäristön välinen suhde pohjoisessa ympäristön muuttuessa

 • Energiatehokkuus

  Energiatehokkuus kattaa muun muassa energiaa säästävien prosessien ja laitteiden kehittämisen, energian säästön teollisuudessa, energiaverkot ja niukkaenergia -laitteet

 

Pääteemojen mukaiset käynnissä olevat ja päättyneet tutkimusprojektit, niiden kesto, yhteyshenkilöt ja rahoittajat sekä meneillään olevat väitöskirjatutkimukset on listattu projektit -välilehdelle. Merkittävät julkaisut, kuten väitöskirjat, on listattu alla.

 

Linkit

Thule-instituutin Globaalimuutos pohjoisessa -tutkimusohjelmassa tutkitaan, miten ennustetut pohjoisten alueiden ympäristömuutokset näkyvät luonnossa ja ihmisen toiminnan edellytyksissä.

Suomen Akatemian FiDiPro-ohjelman rahoittama Ihminen-ympäristösuhteet pohjoisessa - resurssien kehittäminen, ilmastonmuutos ja kestävyys -ohjelmassa tutkitaan ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta pohjoisessa ympäristön muuttuessa.

 

Oulun yliopiston energia-alan osaaminen keskittyy seuraaviin bioenergian lähteisiin, tuotteisiin ja tuotantoteknologioihin. Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)oulu.fi, ellei toisin ole ilmoitettu.

Tuote

 • Bioetanoli
 • Biobutanoli
 • Pelletit
 • Biotuhkat
 • Biotuhkien hyödyntäminen
  (Yhteyshenkilö: Dos. Toivo Kuokkanen)

Tuotantoteknologiat

 • Kaasutus
 • Mädätys
 • Poltto
 • Erotusprosessit
 • Pintojen likaantuminen
 • Energiatehokkuuden parantaminen

Lähteet

 • Teollisuuden jätteet
 • Puu
 • Vesi
 • Aurinko
 • Aurinkoenergian muuttaminen sähköksi halvalla ja hyvällä hyötysuhteella
  (Yhteyshenkilö: Prof. Ghassan Jabbour, ghassan.jabbour(at)ee.oulu.fi)

 

Julkaisut

Väitöskirjat

 • Paananen, Timo (2013) Epäpuhtauksien vaikutus rautapanosmateriaalien pelkistymiseen
 • Kupiainen, Laura (2012) Selluloosan happokatalyyttinen hydrolyysi – muurahaishappoon pohjautuva tarkastelu
 • Piispanen, Mirja (2012) Kiinteiden biopolttoaineiden analysointi tuhkan leijupetikattiloissa aiheuttamien ongelmien ennakoimiseksi
 • Leppäkoski, Kimmo (2006) Utilisation of non-linear modelling methods in flue-gas oxygen-content control
 • Konferenssijulkaisut

 • Paukkeri, A.; Ylä-Mella, J. and Pongrácz, E. (eds.) Energy research at the University of Oulu. Proceedings of the EnePro conference, June 3rd, 2009, University of Oulu, Finland

 • Julkaisupalvelut/ Oulun yliopiston kirjasto