Suomeksi In Russian top In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteistiedot  
 

SMARCTIC TP4: Luonnonvarojen hallinta ja talous

Kestävän kehityksen kannalta on oleellista, että arktisen alueen luonnonvaroja hyödynnetään hallitusti, ottaen huomioon taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristövaikutukset. Myös EU korostaa, että kaikessa elinkeinotoiminnassa on säilytettävä tasapaino ympäristösuojelun ja luonnonvarojen kestävän käytön välillä. Tämän työpaketin tavoitteena on selvittää, miten luonnonvarojen taloudellisessa hyödyntämisessä toteutuu kestävyys ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta ajateltuna.

Tulevaisuuden visio: Arktinen, high-tech heavy/bio ekoteollisuusalue. Vision avainkonseptit ovat synergiset materiaalivirrat, älykkäät energiaverkot sekä tietojen siirto ja optimointipalvelut.

Synergiset materiaalivirrat tarkoittaa toimialojen ylittävää materiaalisiirrot. Ajatus on sama kun teollisten ekopuistojen rakentamisessa. Erona ovat potentiaaliset suuret etäisyydet eri toimijoiden välillä. Tämä tarkoittaa, myös, että materiaalit käsitellään lähellä siellä missä ne syntyvät ja kuljetetaan jalostettuna vastaanottavan yrityksen/toimialan tarpeisiin.

SMARCTIC TP4

Neljä eri aiheita tutkitaan tässä tuyöpaketissa: (1) Metallurgisen teollisuuden ja pohjoisen biotalouden synergiset avaukset (pitkällä tähtäimellä yhteiset, zero-waste integraatit; (2) Biotalous ja suljetut mineraali- ja ravinnekierrot; (3) Hiilineutraali kaivostoiminta ja (4) Arktinen älykäs energiaverkko.

Älykkäät energiaverkot tarkoittavat tieto-pohjaisen hajautetun systeemin, jossa suurten energian tuottajan lisäksi toimivat myös useammat pienemmät eri energia muotojen tuottajat ja kuluttajat. Älykäs verkko mahdollista kaksisuuntaista kommunikaatiota tuottajien ja kuluttajien kesken. Tehokas energian ja materiaalin siirto vaatii solmukohteiden ”hub”ien rakentamista, jossa materiaalia, energiaa ja tietoa välillisesti säilytetään/prosessoidaan.

SEN

Hubit yhdistää tietojen siirto ja optimointipalvelu joka toimii tietopankkina, ja välittäjänä mikro-verkkojen, hubien ja kansallisen energiaverkon välillä ja jakaa myös Nord Pool Spotin hintatiedot. Operaattoripalvelu toimii myös tiedon välittäjänä ”match-maker”inä toimijoiden välillä.

hub

 

 
 
 
 
 
Osallistuvat ryhmät:

TP koordinaatio: Thule Institute, NorTech Oulu

- Älykkäät energiaverkot
- Energia ja materiaalivirtojen synergiat

Muut tutkimustahot ja asiantuntemus:
- Bioprossessitekniikka: Mikrobien rooli arktisessa ympäristössä
- Kuitu-ja partikkelitekniikka: pohjoiset biopohjaiset materiaalit arktisten kaivosvesien puhdistuksessa
- Lämpö- ja diffuusiotekniikka: katalyyttiset ratkaisut hajautetun energiatuotantoon, resurssitehokkuuteen ja päästöjen hyödyntämiseen
- Prosessimetallurgia: biopelkistimien ja energian yhteistuotanto, metallurgian teollisuuden sivutuotteiden käyttö
- CEMIS: Metsän ja muiden biomassojen uudet ratkaisut
- Kemian laitos: hyödyntämättömien pohjoisten biomassojen kustannustehokas pellettipohjainen tuotantoketju
- SYKE: sähkömarkkinat, Nord Pool Spot hinnoittelu, arvot ja korvattavuus

 

 
 
Julkaisut:

 
 
Tapahtumat:
 
     
 
Projektin kesto

11/2012-10/2014

 
     
 
Rahoitus

Tekes

 
     
 
Yhteystiedot:

TP4 koordinaattori: Eva Pongrácz

 

 
 

 

   
 

 

Thule